Letecký snímek hradu v průběhu posledních památkových úprav. Pohled od jihovýchodu - Luftaufnahme der Burg im Laufe der letzten denkmalpflegerischen Maßnahmen von Südost gesehen.