RUCHOMPERK Terénní náčrt hradu podle Z. Procházky s vyznačením sond zjišťovacího výzkumu. Podle Durdík 2007. – RUCHOMPERK. Die Terrainskizze von Z. Procházka mit der Bezichning den Sonden. Nach Durdík 2007