HRAD POD HRNČÍŘEM. Půdorys hradu podle J. Anderleho a V Švábka. Podle Durdík 2007. - HRAD POD HRNČÍŘEM. Grundriss der Burganalage von J. Anderle und V. Švábek. Nach Durdík 2007.