JIVNO. Hmotová rekonstrukce hradu. Podle Durdík 2000. – JIVNO. Massrekonstruktion der Burg. Nach Durdík 2000