TÝNEC NAD SÁZAVOU. Hradní areál v roce 1845 na rytině F. Büchnera podle kresby F.A. Hebera. Podle Durdík 2007. - TÝNEC NAD SÁZAVOU. Das Burgareal im Jahre 1845 auf dem Kupferstich von F. Büchner, nach der Zeichnung von F.A. Heber. Nach Durdík 2007