HRÁDEK U PODMOK A KOZOHLOD. Hmotová rekonstrukce hradu podle T. Durdíka. Podle Durdík 2000. -  HRÁDEK U PODMOK A KOZOHLOD. Massrekonstruktion der Burg nach Durdík 2000