Jižní líc západnís těny jižního paláce s otiskem roubené komory. – Südflucht der Südpalaswestwand mit dem Abdruck einer Bolockwerkkammer. Foto R. Kocanda.