Letecký pohled od jihu  - Luftaufnahme von Süden. Foto K. Kuča.