Dělostřelecká nárožní bašta na předhradí. Pohled od severu. Die spätgotische Befestigung- trapezförmige Bastei auf der Vorburg. Sicht vom Norden.