Věžka. Letecký snímek lokality. Foto L. Šmejda. Věžka. Luftbild der Lokalität. Foto:  L. Šmejda.