Lazurová hora. Část východní hradby. Podle T. Durdíka a V Sušického.  Larurová hora.  Der Westteil der Umfassungsmauer.  Nach T. Durdík und V. Sušický.