Liškův hrad. Hypotetická rekonstrukce hradu podle M. Novobilského.  Liškův hrad. Hypothetische Rekonstruktion der Burg. Nach M. Novobilský.