Falštej. Příkop předhradí. Podle M. Kohouta. Falštejn. Graben der Vorburg. Nach M. Kohout.