Zvěřinec. Hradní jádro v pohledu z předhradí.  Podle T. Durdíka, V. Kašpara a J. Úlovce.  Zvěřinec. Burgkern aus der Sicht der Vorburgfläche. Nach T. Durdík, V. Kašpar a J. Úlovec.