Budětice. Okrouhlá věž  v čele paláce. Foto O. Hájek. Budětice. Rundturm in Front des Palastes. Foto: . O. Hájek.