Strašná skála. Hypotetická rekonstrukce hradu podle M. Novobilského.  Strašná skála. Hypothetische Rekonstruktion der Burg. Nach M. Novobilský.