EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Nitriansky hrad
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  Böhm, J. - Mencl, V.: Výzkum na hrade nitranském 1930-1931. Památky archeologické 37, 1931, 64-79.
  Puškárová, B.: Sakrálne objekty Nitrianskeho hradu. Pamiatky a múzeá 1991, 1, 17-19.
  Bednár, P. - Staník, I.: Archeologický a stavebnohistorický výskum Nitranskeho hradu v rokoch 1988-1991. In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra, 1993, 127-141.
  Bednár, P.: Die Entwicklung der Befestigung der Nitraer Burg im 9.-12. Jahrhundert. In: Henning, J. - Ruttkay, A. T. (Hrsg.): Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Östeuropa. Bonn, 1998, 371-382.
  Bednár, P. - Samuel, M.: Entwicklung der Befestigung der Nitraer Burg im 11. Jahrhundert. Slovenská archeológia 49, 2001, 301-345.