EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Roudnice nad Labem
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Dvorák, M. - Matejka, B. 1907: Soupis památek historických a umeleckých v Království ceskám. Politický okres roudnický. Díl II. Zámek roudnický. Praha. Kucera, F. 1933: Zbytky románského hradu v Roudnici nad Labem. PA XXXVIII (n. r. III), 54 - 55. Kucera, F. 1938: Starý hrad v Roudnici nad Labem. Roudnice. Sedlácek, A. 1936: Hrady, zámky a tvrze Království ceského 8. 2. Auflage, Praha. Merhautová, A. 1971: Rane stredoveká architektura v Cechách. Praha. Radová, M. 1972: Architektura románská. Nástin románské architektury v Cechách. Praha. Radová, M. 1977: Románské stavitelství. Praha. Menclová, D. 1976: Ceské hrady 1. 2 Auflage. Praha. Andel, R. (ed.) 1984: Hrady, zámky a tvrze v Cechách, na Morave a ve Slezsku III. Severní Cechy. Praha. Merhautová, A. 1984: Románská architektura v Cechách. In: Dejiny ceského výtvarného umení I. Praha, 45 - 73. Vlcek, P. 1994: Encyklopedie ceských zámku. Praha. Ebel, M. 1996: Fukova kresba Roudnice kolem roku 1640 - Fukas Zeichnungen - Roudnice um das Jahr 1640. CB 5, 283 - 284. Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha. Ergänzungsband 1 2002, 2 2005,3 - 2008. Kroulík, J. 2007: Roudnice nad Labem - zámek. Románský biskupský hrad - zamerení reliktu, digitální zpracování dokumentace a prostorová vizualizace - Roudnice nad Labem/Raudnitz, Schloss. Romanische Bischofsburg - Vermessung der Relikte, digitale Erstellung der Dokumentation und räumliche Visualisireung. Svorník 5, 13 - 28.