EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Bloemberg

Geschichte:

Huis Bloemberg was een leen van de heren van Gaasbeek. In de Gaasbeekse lenen van Kort wordt een opsomming gegeven van de beleningen betreffende 'een Huis en hofstede, waar de leenman op woont'. In 1398 is de leenman van Bloemberg Ludolf Nikolaas Jacobsz., later opgevolgd door onder andere Jacob Nenninck Pietersz., Johan van Renesse heer Johansz. en in 1500 Johan van Renesse van Wulven en Frederik van Renesse van Wulven. Er is verder niets bekend over de bezitsgeschiedenis van het huis.

Haus Bloemberg war ein Lehnsgut der Herren von Gaasbeek. In den Gaasbeekser Lehensurkunden von Kort wird eine Aufzählung der Lehensbindungen gegeben in Bezug auf ein ‘Huis en hofstede, waar de leenman op woont’ (1398: Raemp-horst genannt; 1456: ‘in Bloemenberge bij de Eem tussen de ommedijk en de andere weg over de Eng’). Nachfolgende Besitzer waren: Nikolaas Jacobsz (109-b fol. 40v.3-9-1398), Ludolf Nikolaas Jacobsz, bei dem Tod seines Vaters (109-b fol. 40v.29-9-1456), Jacob Nenninck bei dem Tod Pieter van Hamersveld, sein Vater (110-3 fol. 22v-23.18-12-1459), Jacob Nenninck Pietersz (276 fol 14.6-4-1468), Reiner Nenninck bei dem Tod von Jacob, seinem Vater (276 fol. 45.29-6-1473), Frederik uten Hamme für Margaretha, Tochter Frederiks van Drakenburg, seine Frau, bei dem Tod von Reiner Jacob Nenninxz, ihr Unkel (276 fol. 60v.2-6-1484), Dirk Snoye, verheiratet mit Margaretha, Tochter Frederiks von Drakenburg (276 fol. 60v.12-3-1485), Johan van Renesse Herr Johansz., ritter, für Margaretha van Drakenburg, seiner Frau (276 fol. 76v-77.5-1-1498), Johan van Renesse Herr Jansz. voor Margaretha van Culemborg, seiner Frau (279 fol. 27v.23-4-1500), Johan van Renesse van Wulven bei dem Tod von Margaretha, Tochter van Gerard van Culemborg, seiner Mutter, wonach es an Frederik van Renesse van Wulven, seinen Brüder, kam (279 fol. 35). Weitere Informationen zur Besitzgeschichte sind nicht bekannt.

Bauentwicklung:

Er is niets bekend over de bouwgeschiedenis van Bloemberg. Wel is duidelijk dat Bloemberg werd gebouwd voor 1398 en dat het kasteel in 1500 nog bestond.

Leider gibt es keine Informationen in Bezug auf die Baugeschichte von Bloemberg. Klar ist lediglich, dass ein erster Bau in Bloemberg vor 1389 errichtet wurde, und dass die Burg um 1500 noch stand.

Baubeschreibung:

Er is niets bekend over het uiterlijk van Bloemberg.

Leider gibt es keine Informationen in Bezug auf die Baugeschichte von Bloemberg.