EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Boswaai

Geschichte:

Van Dalen stelt dat het kasteel voor 1468 al in bezit was van het geslacht Rossum.

Van Dalen schreibt, dass die Burg schon vor 1468 in den Händen der Familie Rossum war.

Bauentwicklung:

Van Dalen stelt dat het kasteel al in bezit was van het geslacht Rossum voor 1468. Over de omvang of de typologie van het kasteel valt weinig te vertellen. Sasse van IJsselt (1895) beschrijft dat de Boswaai vanaf de 19e eeuw werd bewoond en geëxploiteerd als boerderij en dat het huis vroeger ter weerszijden twee trapgevels had, maar deze zijn in 1891 afgebroken. Hierdoor heeft het zijn uiterlijk als mogelijk oud-adelijk huis verloren.
De literatuur vermeldt nergens dat het middeleeuwse kasteel ooit is afgebroken. Wel wordt er melding gemaakt dat het kasteel werd bedreigd door de verlegging van de rivier de Waal, deze heeft echter geen beschadigingen toegebracht aan het kasteel.

Über die Grösse oder die Typologie der Burg kann man bis heute wenig sagen. Sasse van IJsselt schreibt 1895, dass De Boswaai seit dem 19. Jahrhundert bewohnt und als Bauernhof genutzt wird. Früher hatte das Haus zwei Treppengiebel, die im Jahre 1891 zerstört worden sind. Dadurch hat das Haus seine Erscheinung als ritterliches Haus verloren.

Baubeschreibung:

Over de omvang of de typologie van het kasteel valt weinig te vertellen. Het is niet duidelijk waar het kasteel precies gelegen heeft. Door het ontbreken van beschrijvingen of afbeeldingen van het kasteel, zijn uiterlijk en vorm onbekend. Sasse van IJsselt (1895) beschrijft dat de Boswaai vanaf de 19e eeuw werd bewoond en geëxploiteerd als boerderij en dat het huis vroeger ter weerszijden twee trapgevels had, maar deze zijn in 1891 afgebroken. Hierdoor heeft het zijn uiterlijk als mogelijk oud-adelijk huis verloren.