EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Emiclaer

Geschichte:

Emiclaer was in 1250 een gerecht van de heren van Stoutenburg. Later was het in handen van de heren van Lockhorst. Het werd toen een curtis genoemd.

Emiclaer war 1250 ein Gerichtsort der Herren von Stoutenburg. Später waren die Herren von Lockhorst Besitzer. Die Burg wurde damals curtis genannt.

Bauentwicklung:

Waarschijnlijk is Emiclaer in de 17e eeuw een buitenhuis geworden. In 1950 zijn de laatste resten van dit huis, de grachten en het koetshuis, verdwenen.

Wahrscheinlich wurde Emiclaer im siebzehnten Jahrhundert in ein kleines Lustschloss umgewandelt. In 1950 hat man die letzten Reste vom Haus, von den Gräben und vom Kutschhaus abgeräumt.

Baubeschreibung:

Er zijn geen resten overgeleven van het kasteel. Het is bovendien niet bekend hoe het bouwwerk eruit heeft gezien.

Bauigeschichte und -beschreibung
Wahrscheinlich wurde emiclaer im 17. Jh. in ein kleines Lustschloss umgewandelt. 1950 hat man die letzten Reste des Hauses sowie des Grabens und das Kutscherhaus niedergelegt.