EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Emminkhuizen

Geschichte:

Het goed Emminkhuizen werd al in 1309 vermeld. Zweder van Abcoude en Jan van Woudenberg hadden er toen een conflict over, dat vermoedelijk door Jan van Woudenberg gewonnen is, aangezien Jan van Culemborg, heer van Woudenberg, het goed in 1373 overdroeg aan Gijsbrecht van Abcoude. Jan van Gaesbeek van Abcoude droeg het goed vervolgens in 1433 over aan het Karthuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht. Er was toen ook sprake van een geslacht Van Imminckhuijsen, dat 1/5 deel van het goed in handen zouden hebben gehad. In 1487 verwierf het Karthuizerklooster ook hun rechten. Er was toen geen sprake van een versterkt huis. Toch werd er in 1609 melding gemaakt van de stenen kamer die er 'eertijds' heeft gestaan. Dit doet vermoeden dat het om een verbouwd conventshuis ging. Emminkhuizen werd vervolgens (vanwege de secularisatie van kerkgoederen) in 1623 verkocht aan Johan van Reede. Via zijn nakomelingen kwam het achtereenvolgens in handen de families Van der Does en Van Limburg Stirum. In 1816 verkocht Leopold van Limburg Stirum het aan Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen. Het huis bevond zich toen al in een bouwvallige staat, en het werd vervolgens afgebroken.

Besitzgeschichte:
Das Rittergut Emminkhuizen wird bereits 1309 in den Schriftquellen genannt. Zweder von Abcoude und Jan von Woudenberg stritten sich damals um das Gut. Diesen Streit konnte Jan von Woudenberg zu seinen Gunsten entscheiden, da er derjenige war, der das Gut 1373 an Gijsbrecht von Abcoude übertragen hat. Jan von Gaesbeek von Abcoude überließ das Gut 1433 dem Kartäuserkloster Nieuwlicht in der Nähe von Utrecht. Zu dieser Zeit existierte noch ein Geschlecht von Imminckhuijsen, dem ein Fünftel des Gutes gehört haben sollen.. Im Jahre 1487 war das Kartäuserkloster auch der Eigentümer dieser Rechte. In dieser Zeit gab es schon kein befestigtes Haus mehr. Doch wird 1609 eine ‘stenen kamer’ erwähnt der es 'eertijds' gegeben haben soll. Vielleicht handelte es sich hierbei um ein umgebautes Klostergebäude. Emminkhuizen wurde im Jahre 1623 (als alle kirchlichen Güter säkularisiert wurden) an Johan von Reede verkauft. Durch seine Erben gelangte das Gut in die Hände der Familien von der Does und von Limburg-Styrum. 1816 verkaufte Leopold von Limburg-Styrum das Gut an Joost Gerard Godard Baron Taets von Amerongen. Das Haus war so verfallen, dass man es später abgerissen hat.

Bauentwicklung:

Er zijn geen gegevens over de bouwgeschiedenis van het middeleeuwse huis Emminkhuizen. Op de tekening van Jan de Beyer uit ca. 1750 staat een eenbeukig huis met latere aanbouwen. Detaillering van de vensters en de gevels zijn aanwijzingen voor een datering rond ca. 1600. Het huis is voor 1850 gesloopt, waarbij het puin mogelijk dienst heeft gedaan als wegverharding voor de Rendswoudse weg, de huidige Emmikhuizerlaan.

Baubeschreibung:

Het is niet duidelijk hoe het huis er in de Middeleeuwen heeft uitgezien. Op de tekening van Jan de Beyer uit ca. 1750 staat een eenbeukig huis met latere aanbouwen. Detaillering van de vensters en de gevels zijn aanwijzingen voor een datering rond ca. 1600.

Baugeschichte und -beschreibung
Es gibt keine Informationen zur Baugeschichte und -gestalt der mittelalterlichen Burg Emminkhuizen. Auf einer Zeichnung von Jan de Beyers aus dem Jahre 1750 ist ein rechteckiges Gebäude zu sehen, das spätere Anbauten hat. Die Fenster- und Giebeldetails ermöglichen eine Datierung um etwa 1600. Das Haus wurde vor 1850 abgerissen. Vermutlich hat man die Steine des Hauses genutzt, um den Rendswoudse Weg (die heutige Emminkhuizerlaan) zu befestigen.
M.S. und L.v.d.W.