EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Hamelenburg

Geschichte:

Er is niet veel bekend over de bezitsgeschiedenis van Hamelenburg. Het was een leen van de heren van Abcoude. Jacob van Gaesbeek gaf de Karthuizers te Utrecht 'de hofsteden van Hamelenberch in der Slagt en dag goed geheten Imminchuysen' in leen. Vanaf 1328 kwam in Utrecht het geslacht Hamelenberg voor. Op een gegeven moment moet het goed in handen van de St. Paulusabdij te Utrecht zijn gekomen, want in 1460 verzocht Mechteld van Hamelenberch na de dood van haar vader Jan aan de abt van St. Paulus om beleend te worden met het goed 'te Hamelenberch' .

Besitzgeschichte:
Es liegen nur wenige Angaben zur Besitzgeschichte des Anwesens vor. Ursprünglich handelt es sich um ein Lehnsgut der Herren von Abcoude. Jacob von Gaesbeek belehnte die Kartäuser zu Utrecht mit ‘de hofsteden van Hamelenberch in der Slagt en dag goed geheten Imminchuysen'. Ab 1328 lässt sich ein Adelsgeschlecht in Utrecht nachweisen, dass sich nach der Hamelenburg benennt. Zu einem späteren unbekannten Zeitpunkt muss das Gut in die Hände der St. Paulusabtei zu Utrecht gelangt sein, denn im Jahr 1460 bat Mechteld von Hamelenberch nach dem Tod ihres Vaters Jan den Abt von St. Paulus, mit dem Gut 'te Hamelenberch' belehnt zu werden

Bauentwicklung:

Er zijn geen gegevens over de bouwgeschiedenis van Hamelenburg.

Baubeschreibung:

Er is niets bekend over het uiterlijk van het voormalige kasteel.