EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Hardenbroek

Geschichte:

In 1331 kwam de naam Van Hardenbroek het eerst voor in de namen Gijsbert en Wouter van Hardenbroek. Hun vader zal waarschijnlijk al op Hardenbroek gewoond hebben. De familie Van Hardenbroek was een jongere tak van de familie Van Sterkenburg, die op hun beurt afstamden van het geslacht Van Wulven. Mogelijk is het Gijsbert van Sterkenburg geweest die rond 1300 kasteel Hardenbroek gesticht heeft. In 1392, toen het kasteel voor de eerste maal vermeld werd, was Hardenbroek een leen van de heren van Vianen, die het hielden van Gelre. De familie Van Hardenbroek zou tot 1684 in bezit blijven van het kasteel. Hendrik Gijsbert van Hardenbroek verkocht het kasteel toen aan Cornelis Aerssen van Juchen. Het was daarna kort in handen van Adriaan van Rossem, en in 1687 werd Pieter Godert van Rossem de eigenaar van het kasteel. In 1733 ontving Willem Kerckrinck Hardenbroek in leen, maar daarna verkreeg hij het door koop. Na zijn dood werd Hardenbroek geveild. De koper was Johan Adolph van Hardenbroek, die in een rechte lijn de vijfde afstammeling van de tiende heer van Hardenbroek was. Zijn afstammelingen hebben het kasteel nog steeds in bezit. De huidige kasteelvrouwe is hertrouwd met een lid van de familie Loudon. Wanneer de zoon het kasteel zal erven, dan zal kasteel Hardenbroek overgaan op de familie Loudon.

Besitzgeschichte:
Im Jahr 1331 wurde der Nahme von Hardenbroek anlässlich der erten Nennung der Brüder Gijsbert und Wouter von Hardenbroek erwähnt. Ihr Vater hatte wahrscheinlich schon auf der Burg Hardenbroek gelebt. Die Familie von Hardenbroek war ein jüngerer Zweig der Familie von Sterkenburg und diese Familie war wiederum mit dem Geschlecht von Wulven verwandt. Wahrscheinlich hat Gijsbert von Sterkenburg um 1300 Burg Hardenbroek erbauen lassen. Im Jahr 1392 ist Hardenbroek ein Lehnsgut der Herren von Vianden. Sie erhielten das Lehnsgut von den Grafen von Geldern. Der Familie von Hardenbroek gehörte die Burg bis 1684. Hendrik Gijsbert von Hardenbroek verkaufte sie in diesem Jahr an Cornelis Aerssen von Juchen. Hardenbroek war danach im Besitz von Adriaan von Rossem, und 1687 wurde Pieter Godert von Rossem der Besitzer der Burg. 1733 erhielt Willem Kerckrinck Hardenbroek als Lehnsgut und er konnte die Burg etwas später sogar kaufen. Nach seinem Tod wurde Hardenbroek versteigert. Der Käufer war Johan Adolph von Hardenbroek, aus der oben erwähnten Adelsfamilie, die die Burg gegründet hat. Seinen Erben gehört die Burg noch immer. Die heutige Besitzerin ist verheiratet mit einem Mitglied der Familie Loudon. In der Zukunft wird die Familie Loudon Hardenbroek erben.

Bauentwicklung:

Kasteel Hardenbroek zou rond 1300 gebouwd zijn. Vermoedelijk was het eerst een zaalbouw van twee bouwlagen boven een kelder, met daarop een zadeldak tussen twee trapgevels. Deze was gelegen aan de zuidoost-kant van het terrein. Tegen de noordoostzijde van dit gebouw was later een vleugel van een bouwlaag boven een kelder geplaatst. Mogelijk had er bovendien op de zuidhoek van het terrein, tegen de zaalbouw, een toren gestaan. Dit is echter niet zeker, aangezien het schilderij waarop deze toren staat afgebeeld mogelijk deels op fantasie berust en er op die plek alleen nog een ruïne van een gebouw aanwezig was. In de 18de eeuw is er van deze zuidhoek een voorplein gemaakt. Het kasteel werd in die tijd omgeven door twee grachten. Het uiterlijk van het kasteel werd in de 18de eeuw gemoderniseerd, en het gebouw werd rechthoekig.
In 1762 liet Johan Adolph van Hardenbroek op het voorplein een prestigieus gebouw neerzetten. Deze was twee verdiepingen hoog boven een kelder, met hoog oplopende schilddaken, die torens suggereerden. Er kwam aan de noordwestgevel een kleine uitbouw, waar tegenwoordig het trappenhuis is. De laatste grote verbouwing vond plaats tussen 1789 en 1793. De gracht werd gedempt en zo'n 3,5 meter voor de oude middeleeuws ogende achtergevel werd een nieuwe gevel geplaatst, vermoedelijk omdat de oude gevel niet meer in het modebeeld van die dagen paste. Op de hoeken kwamen uitspringende torens. Het gebouw was twee verdiepingen en een mezzanino (een lage of halve verdieping) hoog. Ook het middeleeuwse gedeelte kreeg een mezzanino. De nieuwe vleugel en het middeleeuwse gedeelte werden gedekt door drie schilddaken, die echter niet te zien waren door twee kappen evenwijdig aan de zijgevels. In de jaren 60 van de 20ste eeuw zijn de drie schilddaken tot een groot plat dak gemaakt. In 1792 brandde het zuidelijke koetshuis af en werd vervangen door een grotere met stalling. In 1816 zakte door een stortregen de muur die het voorplein afsloot de gracht in. Deze werd niet meer opgebouwd en de gracht werd glooiend gemaakt. Het kasteel is nog steeds in deze staat. In 1989 is er in de eetkamer een plafondschildering van Cornelis Troost aangebracht, afkomstig van een huis op de Herengracht in Amsterdam.

Baubeschreibung:

Kasteel Hardenbroek zou rond 1300 gebouwd zijn. Vermoedelijk was het eerst een zaalbouw van twee bouwlagen boven een kelder, met daarop een zadeldak tussen twee trapgevels. De middeleeuwse zaalbouw mat 13,5 x 6 m met muurdiktes van 0,8 tot 1,2 m. Het steenformaat was 30 a 28 x 14 a 13,5 x 7,5 a 6 cm bij een gemiddelde lagenmaat van 8,1 cm. De kelder had één groot tongewelf, dat later werd onderverdeeld. Tegen de noordoostzijde van dit gebouw is later een vleugel van één bouwlaag boven een kelder geplaatst. In de 18de eeuw is er van de zuidhoek van het terrein een voorplein gemaakt.
In de zuidoostgevel van het huidige 18e eeuwse huis is nog een groot gedeelte van de middeleeuwse zaalbouw te zien.

Bauggeschichte und -beschreibung
Kasteel Hardenbroek wurde um 1300 erbaut. Vermutlich gab es zuerst ein Wohngebäude mit zwei Geschossen über einem Keller. Das Haus hatte ein Satteldach zwischen zwei Treppengiebeln. Der mittelalterliche Saal war 13,5 x 6 m groß mit einer Mauerstärke von 0,8 bis 1,2 m. Die Backsteine waren 30 x 28 x 14 a 13,5 x 7,5 a 6 cm groß. Der Keller hatte ein großes Tonnengewölbe, das später in mehrere Teile aufgeteilt wurde. An der Nordostseite dieses Wohngebäudes wurde später ein eingeschossiger unterkellerter Flügel angebaut. Im 18. Jh. wurde die Südostecke des Burggeländes in einen Vorplatz verwandelt. Die Burg war in dieser Zeit von zwei Gräben umgeben. Durch die Modernisierung der Burg im 18. Jh. erhielt das Gebäude einen rechteckigen Grundriss.
Im Jahr 1762 ließ Johan Adolph von Hardenbroek auf dem Vorplatz ein großes zweigeschossiges unterkellertes Gebäude mit Schilddächern erbauen. Diese Dächer sollten wie Türme wirken. Bei einem Umbau zwischen 1789 und 1793 wurde der Graben zugeschüttet. Der hintere mittelalterliche Giebel des Hauses wurde durch einen moderneren Giebel ersetzt. Die neuen Flügel und der mittelalterliche Teil der Burg erhielten drei Schilddächer Um 1960 hat man diese drei Dächer zu einem einheitlichen Dach umgeformt. Die Burg hat sich seitdem nicht wesentlich verändert. 1989 hat man im Esszimmer ein Gemälde von Cornelis Troost angebracht. (?) Dieses Gemälde kam aus einer Wohnung an der Herengracht in Amsterdam.
(M.S. L.v. d. W.)