EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Heemstede I

Geschichte:

Het middeleeuwse huis lag in 1347 op het derde perceel van een in vieren gedeeld leen dat ten oosten van de Heemstederdijk lag. Het leen was waarschijnlijk in vieren verdeeld tussen de dochter en drie zonen van Frederik van Drakenburg. Frederik van Drakenburg werd tussen 1246 en 1263 in bronnen genoemd. In het begin van de 17e eeuw bleek het leen aan Adriaen van Winssen toe te behoren. Zijn dochter, Maria Agnes van Winssen, trouwde in 1640 met Hendrick Pieck. Dit echtpaar liet een nieuw huis bouwen op de plek van het oude kasteel. Dit huis brandde op 10 januari 1987 voor een belangrijk deel af. De Stichting Medische Bibliotheek verkocht op 26 november 1987 het huis aan de projectontwikkelaar Imanagement bv, die het later onderbracht in een dochtermaatschappij: De Heemstede Projecten bv te Nieuwegein. Onder leiding van architectenbureau Van Hoogevest werd gewerkt aan een plan tot herstel van het exterieur en kreeg het complex de bestemming van congrescentrum met hotelaccomodatie.

Besitzgeschichte:
Das mittelalterliche Haus befand sich im Jahr 1347 auf dem dritten eines in vier Teile geschiedenen Geländes im Osten des Teiches bei Heemstede. Vermutlich war das Lehnsgut zwischen der Tochter und den drei Söhnen Frederiks von Darkenburg geteilt worden. Frederik von Drakenburg wird zwischen 1246 und 1263 in den Quellen genannt. Anfang des 17. Jh.s gehörte das Lehnsgut Adriaen von Winssen. Seine Tochter, Maria Agnes von Winssen, heiratete 1640 Hendrick Pieck. Dieses Ehepaar ließ sich ein neues Haus auf dem Gelände der alten Burg erbauen, das am 10. Januar 1987 einem Brand zum Opfer fiel. Die Stiftung Medische Bibliotheek verkaufte das Haus am 26. November 1987 an Imanagement bv. Dieser Betrieb überließ es einer Tochterfirma: De Heemstede Projecten bv zu Nieuwegein. Unter Leitung eines Architekten vom Büro van Hoogevest wurde die Außenseite des Hauses restauriert und das Haus zu einem Kongresszentrum mit Übernachtungsmöglichkeiten umgebaut

Bauentwicklung:

Heemstede I wordt voor het eerst als 'steenhuse' in 1347 vermeld. Pas in 1616 wordt dit huis weer genoemd als bezit van Adriaen van Winssen. Er zijn geen bouwkundige gegevens over het 'steenhuse' bekend, maar het was mogelijk een woontoren. Het huidige huis werd in 1645 in Hollands-classicistische stijl gebouwd. Na een brand in 1987, waarbij een belangrijk deel van het 17e eeuwse huis verloren ging, werd er gewerkt aan een plan dat voorzag in herstel van het exterieur enerzijds en de sloop van de bouwhuizen en het interieur anderzijds, ten behoeve van een congrescentrum met hotelaccomodatie.

Baubeschreibung:

Er zijn geen bouwkundige gegevens over Heemstede I bekend, maar het was mogelijk een woontoren. Het huidige huis werd in 1645 in Hollands-classicistische stijl gebouwd.

Baugeschichte und -beschreibung
Heemstede I wurde zum ersten Mal im Jahr 1347 als 'steenhuse' (steinernes Haus) erwähnt. Erst 1616 erscheint das Haus wieder in den Quellen als das Eigentum Adriaens von Winssen. Es gibt leider keine Erkenntnisse zu der mittelalterlichen Anlage. Vielleicht handelt es sich um einen Wohnturm. Das heutige Haus wurde 1645 im holländisch-klassizistischen Stil erbaut und nach einem Brand 1987 unter Berücksichtigung der Außenfassaden rekonstruiert.
R.C. und L.v.d.W