EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Vredestein

Geschichte:

De eerste eigenaren van het kasteel Vredestein waren de heren van Gulik en later de heren van Gelder. Hier is echter vrij weinig over bekend. In 1445 werd het kasteel eigendom van Vincentius Graaf van Meurs. Deze droeg het in 1454 op aan zijn broer heer Willem van Egmond. Door erfopvolging kwam het kasteel vervolgens in bezit van de graven Van de Bergh en de vorsten van Hohenzolern Sigmaingen. De laatste prins, Antoon Aloisius, verkocht Vredenstein aan A. van de Kamp.

Besitzgeschichte:
Die ersten Besitzer der Burg Vredestein waren die Herren von Gulik und später die Herren von Geldern. Es liegen nur wenige Informationen zu den ersten Herren der Burg vor. 1445 wurde die Burg das Eigentum von Vincentius, Graf von Moers. Dieser übertrug den Besitz 1454 auf seinen Bruder Willem von Egmond. Durch Vererbung kam die Burg in die Hände des Grafen von de Bergh und der Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen. Der letzte Prinz, Antoon Aloisius, verkaufte Vredenstein an A. von de Kamp

Bauentwicklung:

Door gebrek aan archeologisch materiaal kunnen we geen reconstructie maken van het kasteel. Er bestaat een tekening van kasteel Vredestein door Rademaker. Daarbij zien we op de afbeelding het kasteel met een aanbouw uit de 17e eeuw. Het is echter moeilijk om op basis van deze prent een reconstructie te maken van het middeleeuwse kasteel. Wanneer de afbeelding precies is gemaakt is niet bekend. Rademaker werd geboren rond 1675 en stierf in 1735, dus moet de afbeelding ergens in deze periode gemaakt zijn.
Rond 1261 komt men de eerste vermelding van Vredestein tegen. Het is bekend dat kasteel Vredestein vanaf 1466 een garnizoen heeft. Vandaar uit wordt de omgeving geplunderd.
Op 13 mei 1623 werd Vredestein in brand gestoken en in 1675 brandde het kasteel helemaal af. Echter, in een bestek uit 1676 werden de afmetingen van het kasteel wel omschreven. Het voorhuis was ongeveer 16,64 meter breed en 8, 07 meter lang. Het achterhuis was net zo breed als het voorhuis. Over de lengte werd niet gesproken. Als eerder genoemde afbeelding klopt dan worden de afmetingen gegeven van het voorhuis. Dit voorhuis is echter niet middeleeuws, maar komt uit de 17e eeuw.

Baubeschreibung:

Door gebrek aan archeologisch materiaal kunnen we geen reconstructie maken van het kasteel. Er bestaat een tekening van kasteel Vredestein door Rademaker. Daarbij zien we op de afbeelding het kasteel, met een aanbouw uit de 17e eeuw. Het is echter erg moeilijk om op basis van deze prent een reconstructie te maken van het middeleeuwse kasteel.
In een bestek uit 1676 worden afmetingen van het kasteel omschreven: het voorhuis was ongeveer 16,64 meter breed en 8, 07 meter lang. Het achterhuis was net zo breed als het voorhuis. Als eerder genoemde afbeelding klopt dan werden de afmetingen gegeven van het voorhuis. Dit voorhuis was gebouwd in de 17e eeuw.

Baugeschichte und -beschreibung
Mangels archäologischer Befunde ist es nicht möglich, die mittelalterliche Burg zu rekonstruieren. Es gibt eine Zeichnung von Rademaker. Darauf ist die Burg Vredestein mit einem Anbau aus dem 17. Jh. zu sehen. Auch diese Zeichnung ermöglicht keine zufriedenstellende Rekonstruktion der mittelalterlichen Burg. Wie alt diese Zeichnung ist, wissen wir auch nicht genau. Rademaker lebte von etwa 1675 bis 1735, also wird das Bild auf etwa 1700 datiert.
Um 1261 wird Vredestein zum ersten Mal erwähnt. Aus schriftlichen Quellen wissen wir, dass es auf Vredestein ab 1466 eine Garnison gegeben hat. Am 13. Mai 1623 wird Vredestein von einem Feuer beschädigt und 1675 wird die Burg von einem zweiten Feuer vollständig zerstört. Doch werden in baulichen Unterlagen aus dem Jahr 1676 die Abmessungen der Burg genannt. Das Vorderhaus war etwa 16,64 m breit und 8, 07 m lang. Das Rückgebäude war so breit wie das Vorderhaus. Wenn die Abbildung von Rademaker historisch korrekt ist, werden in diesen Unterlagen wahrscheinlich die Maße des Vorderhauses auf der Zeichnung erwähnt. Dieser Teil der Burg ist aber nicht mittelalterlich, sondern datiert aus dem 17. Jh.
E.R. und L.v.d.W

Arch-Untersuchung/Funde:

Men heeft tijdens een opgraving in 1972 baksteenpuin aangetroffen in de grond. Samen met de kunstmatige verhoging van het terrein en eerder genoemde vondsten kan aangenomen worden dat dit de locatie waar het kasteel zich bevond.