EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Lobith-I

Geschichte:

In 1222 kreeg Graaf Gerard van Gelre toestemming van keizer Frederik II om de tol te verplaatsen van Arnhem naar (oud) Lobith. In 1307 kreeg graaf Reinoud I van keizer Albrecht toestemming om deze tol een halve mijl verder te verplaatsen. (naar Tolhuis 2). Wat er met het huis is gebeurd, nadat de tol verhuist naar nieuw Lobith is niet bekend.

Besitzgeschichte:
Im Jahr 1222 stimmte Kaiser Friedrich II einer Verlegung des Zolls durch Graf Gerhard von Geldern von Arnheim nach (alt) Lobith zu. 1307 durfte Reinoud I auf Grund der Zustimmung des Kaisers diese Zollstelle noch einmal um eine halbe Meile verschieben (das wurde ‘Tolhuis II’). Was mit dem Haus Tolhuis/Lobith I passierte nachdem die Zollstelle versetzt war, ist unbekannt.

Bauentwicklung:

Overgeleverd is dat graaf Gerard van Gelre in 1222 toestemming kreeg om in oud Lobith een tolhuis te bouwen. Deze zal hier ongeveer een kleine eeuw gefunctioneerd hebben. Vanaf 1307 is het onduidelijk wat er met het huis is gebeurd.
Tijdens archeologische opgravingen zijn resten van een kapel gevonden, die hier tot in de 17e eeuw gestaan heeft. Onder de kapel heeft men resten terug gevonden van een vloer van een ouder gebouw. Deze bestond uit grote platen leisteen, gehakt met fijne groeven. Tevens werd zwaar muurwerk en een restant van een trap aangetroffen. Hieruit volgt dat de kapel op een deel van het kasteel werd geplaatst. Mogelijk valt hieruit op te maken dat de afbraak van het kasteel gelijk staat aan de stichting van de kapel. Dit zou betekenen dat het kasteel is afgebroken rond 1368, in het stichtingsjaar van de kapel.

Baubeschreibung:

Hoewel men tijdens archeologische opgravingen veel materiaal is tegengekomen, geeft dit geen duidelijk beeld van de vroegere verschijningsvorm van Tolhuis 1.

Baugeschichte und -beschreibung
Graf Gerard von Gelre erhielt 1222 die Zustimmung , in das alte Lobith ein Zollhaus zu bauen. Die Zollstelle verblieb dort für etwa 100 Jahre. Es ist nicht bekannt, was nach 1307 mit diesem Haus passierte.
Während archäologischer Ausgrabungen wurden die Reste einer Kapelle gefunden. Diese Kapelle stand bis zum siebzehnten Jahrhundert auf diesem Platz. Unter der Kapelle fand man die Reste eines Fußbodens eines älteren Gebäudes. Dieser Fußboden war aus großen Platten [leisteen] gemacht. Auch fand man dort schwere Mauerreste und einen Teil einer Treppe. Die Kapelle wurde also vermutlich auf einem Teil der Burg Lobith I erbaut. Es ist möglich, dass die Burg im Jahr des Neubaues der Kapelle, um das Jahr 1368, abgerissen wurde.
E.R. und L. v.d. W.

Arch-Untersuchung/Funde:

Er bevinden zich nog wel resten van het kasteel in de grond, waarvan een gedeelte is opgegraven.
Tijdens de archeologische opgravingen zijn resten van een kapel gevonden. Deze kapel heeft hier tot in de 17e eeuw gestaan. Onder de kapel heeft men resten terug gevonden van een vloer van een ouder gebouw. Deze bestond uit grote platen leisteen, gehakt met fijne groeven. Tevens werd zwaar muurwerk en een restant van een trap aangetroffen. Hieruit volgt dat de kapel op een deel van het kasteel werd geplaatst.