EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Aardenburg

Geschichte:

De bezitsgeschiedenis van Aardenburg is erg onduidelijk. Volgens Sasse van IJsselt behoorde het huis 'vanouds' (hij geeft hier echter geen chronologische aanduiding bij) aan de erven van de ritmeester Paignet en Termaete, die het verkochtten aan de ritmeester Diederick Beens. In 1655 werd het door diens kinderen verkocht aan Otto van den Sande, drost van Elten.
In 1670 kwam het huis aan Hugo van Boshoff. Door schuld werd het overgenomen door Johan Eerkamp, die het naliet aan zijn zoon Dirck van de Sandt. In 1883 werd het huis afgebroken.

Besitzgeschichte
Die Besitzgeschichte Aardenburgs ist nahezu unbekannt. Nach Sasse van IJsselt gehörte das Haus ‘schon immer’ den Erben Paignet und Termaete. Sie verkauften es an Diederick Beens. 1655 wurde das Haus von seinen Kindern an Otto van den Sande veräußert, der Drost von Elten war.
1670 gehört das Haus Hugo van Boshoff. Weil er Schulden hatte, gelangte der Besitz an Johan Eerkamp.. Er hinterließ es seinem Sohn Dirck van de Sandt. Im Jahr 1883 wurde das Haus abgerissen.

Bauentwicklung:

Het is niet bekend wanneer het middeleeuwse kasteel werd gebouwd en hoe het eruit zag. Zandstra (1958) noemt het huis een havezate. Misschien vertoonde het huis gelijkenis met andere havezaten, die vaak bestonden uit een omgracht adellijk huis met bijgebouwen. Bij de verkoop in 1655 werd het huis beschreven als een landhuis met een voorhuis, met aan elke zijde daarvan een kamer, een diepe kelder, een brouwhuis en een duifhuis. Waarschijnlijk is dit landhuis later omgebouwd tot een boerderij, die op de plaats van de huidige boerderij staat. Op enige afstand van deze boerderij staat een gebouw dat 'Het Spijker' wordt genoemd, maar het is niet bekend wanneer dit spijker gebouwd is.

Es ist unbekannt, wann das mittelalterliche Haus gebaut wurde und wie es aussah. Zandstra (1958) hat das Haus als ‘Havezate’ bezeichnet. Vielleicht hat das mittelalterliche Haus anderen ‘Havezaten’/(Festen Häusern) geglichen. Das waren meistens Gebäude mit umgebendem Wassergraben und kleineren Wirtschaftsbauten. Bei dem Verkauf 1655 wurde das Haus als ein Landhaus mit einem Vorgebäude und an jeder Seite einer Kammer beschrieben. dazu gab es wahrscheinlich noch ein Brauhaus und einen Taubenschlag. Möglicherweise wurde das Haus später zu einem Bauernhof umgebaut, der auf dem Platz des heutigen Bauernhofes gestanden hat. Dort gibt es jetzt einen Bauernhof unter den Namen ‘Het Spijker’. Leider ist unbekannt, wann dieser Bauernhof gebaut worden ist.

Baubeschreibung:

Het is niet bekend hoe het kasteel er in de middeleeuwen uitzag.

Baugeschichte und -beschreibung
Es ist unbekannt, wann das mittelalterliche Haus gebaut wurde und wie es aussah. Zandstra (1958) hat das Haus als ‘Havezate’ bezeichnet. Vielleicht hat das mittelalterliche Haus anderen Havezaten geglichen. Das waren Gebäude mit umgebendem Wassergraben und kleineren Wirtschaftsgebäuden. Bei dem Verkauf 1655 wurde das Haus als Landhaus mit einem Vorgebäude und an jeder Seite einer Kammer beschrieben. Sonst gab es wahrscheinlich noch ein Brauhaus und einen Taubenschlag. Möglicherweise wurde das Haus später zu einem Bauernhof umgebaut, der auf dem Platz des heutigen Bauernhofes gestanden hat. Dort gibt es jetzt einen Bauernhof unter den Namen ‘Het Spijker’. Leider ist unbekannt, wann dieser Bauernhof gebaut worden