EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Bemmel, Huis

Geschichte:

Huis Bemmel wordt al genoemd in 1354. Gerard van Doornik kreeg in 1405 huis Bemmel in leen. Dit is de eerste vermelding van huis Bemmel in het leenregister van Gelre. Via Wilhelm Bor van Doornik kreeg de familie van Bemmel het huis in 1481 in bezit. Het huis zou tot in de zestiende eeuw het eigendom blijven van deze familie. Via een aantal andere families kwam de familie Van Bemmel in 1664 weer in het bezit van huis Bemmel. Hierna was het kasteel achtereenvolgens in handen van de families Van Randwijck, Van Zitwitz, nogmaals Van Randwijck, Van Lynden, Van Hasselt, Van Schaayk en Aalbers. In 1921 werd de familie Ratering Arntz eigenaar van het kasteel. J. Ratering Arntz is de huidige eigenaar van huis Bemmel.

Besitzgeschichte:
Das Gut Bemmel wird in den Schriftquellen erstmals 1354 erwähnt. Gerard van Doornik erhielt Haus Bemmel 1405 als Lehnsgut. 1481 gelangt der Rittersitz von Wilhelm Bor van Doornik auf dem Erbweg an die Familie van Bemmel. Das Haus verblieb bis ins 16. Jh. im Besitz dieser Familie. Danach wechselte es einige Male den Besitzer. 1664 gelangte es erneut an die Familie van Bemmel. Später war das Haus im Besitz der Familien Van Randwijck, Van Zitwitz und wieder Van Randwijck, Van Lynden, Van Hasselt, Van Schaayk und Aalbers. 1921 gehörte das Haus der Familie Ratering Arntz. J. Ratering Arntz ist der derzeitige Besitzer des Hauses.

Bauentwicklung:

De oudste vermelding van huis Bemmel dateert uit 1354. In dat jaar wordt het kasteel verwoest. De vierkante toren op de zuidwesthoek is waarschijnlijk het oudste deel van het huidige huis Bemmel. Die toren is mogelijk gebouwd in de vijftiende eeuw, waarschijnlijk op de resten van een oudere voorganger. De muurdikte van deze toren is slechts 50 centimeter, wat voor een middeleeuwse toren eigenlijk te weinig is. In de zestiende eeuw breidde men het huis uit. Men bouwde de noordelijke vleugel op een oudere kelder. Vervolgens bouwde men de oostelijke en zuidelijke vleugel. Zo ontstond er een kleine binnenplaats. De toegang tot die binnenplaats vormde een poort rechts van de toren. Een plattegrond, in 1633 gemaakt, laat zien dat huis Bemmel destijds een vrij grote voorburcht kende. Huis Bemmel ziet er op die kaart uit zoals hierboven is beschreven. Rond huis Bemmel liep een gracht en aan de westzijde van de toren lag een houten brug, die over de gracht naar de ingang voerde. Een tekening uit 1841 toont huis Bemmel zonder de zuidelijke vleugel, die toen kennelijk al verdwenen was. Een tekening, die een kwart eeuw later werd vervaardigd, laat zien dat toen ook de oostelijke vleugel deels was afgebroken en dat de trapgevels eveneens waren verwijderd. Aan het eind van de negentiende eeuw werd de gracht gedempt. Ook voorzag men het huis van een witte pleisterlaag. Tussen 1900 en 1915 werd het dak van de noordelijke vleugel vernieuwd, waarbij men de leidekking verving door dakpannen. Tenslotte bouwde men een serre aan en een klokkentorentje op de oostelijke vleugel. In 1941 voerde men aan huis Bemmel herstelwerkzaamheden uit. Hierbij verving men een houten serre aan de zuidvleugel door een uitbouw van steen. Oorspronkelijk had men in 1941 plannen voor een restauratie van het hele huis, maar die heeft kennelijk geen doorgang gevonden. In de winter van 1944-1954 werd huis Bemmel beschadigd als gevolg van oorlogshandelingen. Hierna moest vooral het dak hersteld worden.

Baubeschreibung:

Het kasteel Bemmel bestaat uit een lange noordvleugel, het restant van een oostelijke vleugel en een middeleeuwse vierkante toren met spits op de zuidwesthoek van het complex. Deze toren heeft een peervormige bekroning. Deze toren op de zuidwesthoek meet ca. 5 bij 5 meter en de muurdikte is slechts 50 centimeter, wat voor een middeleeuwse toren weinig is. De gracht is aan het einde van de negentiende eeuw gedempt.

Baugeschichte und -beschreibung
Die Ersterwähnung der Burg 1354 nimmt auf deren Zerstörung in diesem Jahr bezug.
Der viereckige Turm auf der Südwestecke ist wahrscheinlich der älteste Teil des heutigen Hauses. Dieser Turm wurde vermutlich im 15. Jh. unter Einbeziehung von Bauresten eines älteren Turmes aufgeführt. Die Südwestecke nimmt ein weiterer quadratischer Turm mit 5 m Seitenlänge und einer Mauerstärke von 0.5 m ein.
Im 16. Jh. wurde das Haus ausgebaut. Der nördliche Flügel entstand auf einem älteren Keller. Ferner wurden der östliche und der südliche Flügel aufgeführt. Auf diese Weise entstand ein kleiner Innenhof. Eine Karte der Burg von 1633 zeigt, dass das Haus Bemmel damals eine große Vorburg hatte. Das Haus war von einem Graben umgeben. An der Westseite befand sich eine Brücke aus Holz.
Eine Zeichnung aus 1841 zeigt Haus Bemmel ohne den Südflügel Der östliche Seitenflügel war – wie eine Ansicht aus dem Jhr 1865 – belegt – zu diesem Zeitpunkt offenbar teilweise abgetragen worden. Ende des 19. Jh.s schüttet man die Gräben zu. Zwischen 1900 und 1915 wurde das Dach des Nordflügels ersetzt.
1941 erfolgte eine Teilrenovierung des Anwesens. Infolge der Bombardierung im Winter 1944/45 wurde das Dach teilweise zerstört.
W.L. und L.v.d.W.

Arch-Untersuchung/Funde:

archeologisch onderzoek in 1982