EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Neerijnen I

Geschichte:

Het middeleeuwse Neerijnen I was waarschijnlijk rond 1350 gesticht door Gijsbert de Cock. Neerijnen was oorspronkelijk een leen van Waardenburg. Het bleef in bezit van het geslacht De Cock, dat zich na verloop van tijd De Cock van Neerijnen ging noemen. Op een kaart uit 1570 is te zien dat er toen inmiddels wederom een nieuw huis gebouwd was: Klingelenburg of Neerijnen II, gelegen op een nabijgelegen perceel. Dit is waarschijnlijk het belangrijkste huis van de familie geworden, aangezien op de plek van Neerijnen op de kadastrale kaart van 1826 maar een kleine bouwmassa zichtbaar is. Mogelijk is dit nieuw gebouwd nadat de Spanjaarden in 1574 in het gebied hebben huisgehouden, toen ook kasteel Waardenburg geplunderd en grotendeels verwoest is. Als dit inderdaad het geval is, is Neerijnen tot het einde toe in handen geweest van hetzelfde geslacht: de laatste De Cock van Neerijnen. Gijsbert overleed in 1594. De bouwmassa op de plek van het middeleeuwse Neerijnen is later verdwenen.

Bauentwicklung:

Van het kasteel Neerijnen is vrijwel niets bekend. Op een kaart van Isaac van Geelkercken uit 1666 naar een origineel uit 1571 van Thomas Witteroos wordt het genoemd als 'Neerinen' en weergegeven als een rechthoekig gebouw met zadeldak tussen topgevels met aan de linker zijde en lagere aanbouw, eveneens met zadeldak tussen topgevels. Afgaande op de huidige situatie heeft het kasteel gelegen op een vierkant terrein, voorzien van een dubbele omgrachting.

Baubeschreibung:

Het is niet bekend welk type kasteel het middeleeuwse Neerijnen is geweest.
Achter de boerderij Van Pallandtweg 6 ligt een terrein van circa 1,5 m boven het maaiveld. Van het middeleeuwse kasteel zijn alleen het verhoogde kasteeleiland en deels de dubbele omgrachting aanwezig. Mogelijk bevat het kasteeleiland nog funderingsresten.
Het kasteelterrein binnen de (dubbele) grachten meet ongeveer 45 x 45 m. De binnenste gracht is 1,5 m breed en met uitzondering van de voorzijde nog aanwezig. De buitenste gracht is vrijwel dichtgegroeid. Tussen beide grachten ligt een smalle, met bomen begroeide, singel.