EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Everstein

Geschichte:

Van het eerste kasteel op deze locatie zijn de eigenaren niet bekend. Het kasteel werd in 1304 ingenomen door Jan van Culemborg, die het af liet breken. Jan van Arkel laat aan het eind van de veertiende op dezelfde plaats een nieuw kasteel bouwen dat bij de vesting Hagestein hoorde en diende voor de bescherming van de Arkelse bezittingen. In 1397 wordt de heer van Arkel genoemd als neef van de leenheer; Zweder van Vianen. Het kasteel werd in 1405 succesvol belegerd door de stad Utrecht. Op 11 december 1405 werd Everstein in brand gestoken en daarna afgebroken.

Besitzgeschichte:
Die ersten Besitzer dieser Burg sind leider nicht bekannt. Burg Everstein wurde 1304 von Jan von Culemborg eingenommen, der sie abreißen ließ.
Jan von Arkel lässt auf demselben Platz am Ende des 14. Jh.s eine neue Burg erbauen. Diese zweite Burg gehörte zu der Festung Hagestein und diente zum Schutz der Familie von Arkel. 1397 finden wir den Herrn von Arkel in den Quellen als Neffen des Lehnsherren; Zweder von Vianen. Die Burg wird 1405 mit Erfolg von der Stadt Utrecht belagert. Am 11. Dezember 1405 wird Everstein durch ein Feuer zerstört und nicht lange danach wird die Burg abgerissen

Bauentwicklung:

In 1304 werd op deze plek een eerder kasteel geslecht door Jan van Culemborg, die zich van het kasteel meester had gemaakt. In de jaren tachtig van de veertiende eeuw werd het kasteel opnieuw gebouwd in opdracht van Jan van Arkel. Het kasteel had dubbele grachten, bolwerken, een grote toren en mogelijk een dubbele ringmuur, maar in 1405 werd het kasteel opnieuw verwoest, dit keer definitief.

Baubeschreibung:

Over de vorm van het kasteel is weinig bekend, maar waarschijnlijk was het rechthoekig, omdat dat in de tijd van het ontstaan van het kasteel de meest voorkomende bouwstijl was. Het kasteel had dubbele grachten, bolwerken, een grote toren en mogelijk een dubbele ringmuur.

Baugeschichte und -beschreibung
Die erste Burg auf diesem Gelände wurde in 1304 von Jan von Culemborg eingenommen. Der ließ die Burg abreißen. Jan von Arkel lässt auf demselben Platz am Ende des vierzehnten Jahrhunderts eine neue Burg erbauen. Diese Burg hatte einen doppelten Graben, einen großen Turm, vielleicht eine doppelte Ringmauer und eine Hochburg
Die Burg wurde im Jahre 1405.völlig zerstört.
A.t.S. und L.v.d.W.