EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Varik, Huis te

Geschichte:

De vroegste vermelding van het huis Varik in de leenaktenboeken stamt uit 1400. Mechteld van Varik droeg toen het huis over aan haar zoon Steesken. Deze gebruikte het als onderpand, maar toen hij het huis niet kon lossen, beleende de hertog in 1403 Gerard van Beesde met het huis. Diens zoon Willem erfde het in 1465, maar deze overleed blijkbaar kinderloos, want zijn zuster Otte van Beesde, weduwe van Alphart van der Horst, werd in 1482 met het huis beleend. Het huis ging vervolgens over op haar zoon Dirk van der Horst, en bleef in de familie Van Horst tot 1651. Hendrik van der Horst liet zijn bezittingen na aan Johanna Catarina van Lanscroon, zijn nicht, en haar echtgenoot Cornelis van Schonenburg. Het huis is achtereenvolgens in handen geweest van hun dochters Johanna en Anna Quirina. In 1741 werd 'het dorp Varik' met het huis beleend, met als hulder Gerrit de Jo(o)de. Deze heeft het huis blijkbaar in 1744 gekocht van het dorp Varik, zoals bleek uit de akte, waarin Willem de Joode, zijn zoon, in 1754 met Varik beleend werd. Zijn broer Jan is de laatste bezitter van Varik die in de leenaktenboeken genoemd wordt. Het is niet duidelijk of het huis dan al verdwenen is.

Bauentwicklung:

Op grond van de vermelding 'dat huys ende slot tot Vauderich' in 1400 weten we dat het kasteel met 'de hofstat' en een boomgaard binnen een singel lag. De burcht was ongeveer twintig bij twintig meter en werd omgeven door een gracht van vijftien meter. Daarin lag een voorhof, dat op zijn beurt weer met een gracht was omgeven. Op een landkaart 'van den Tielerwaard' uit circa 1750 werd het omschreven als ''t Vervallen Huis Vanderik of Varik'. Meer is er over het huis tot aan de sloop, vermoedelijk in de late 18de eeuw, niet bekend. Jacobus Stellingwerf had weliswaar rond 1720 een tekening van het huis gemaakt, maar zijn tekeningen zijn verre van betrouwbaar en veelal op basis van fantasie getekend. Op de kadastrale minuut van 1825 zijn geen resten van het kasteelterrein meer zichtbaar.

Baubeschreibung:

Op grond van een vermelding uit 1400 weten we dat het kasteel met 'de hofstat' en een boomgaard binnen een singel lag. De burcht was ongeveer twintig bij twintig meter en werd omgeven door een gracht van vijftien meter. Daarin lag een voorhof, dat op zijn beurt weer met een gracht was omgeven.

Arch-Untersuchung/Funde:

Het graafbedrijf van de VU Amsterdam, ACVU - HBS, heeft in april 2007 met een lange sleuf al de plek van de gracht achterhaald en van het versterkte huis ofwel het kasteel zelf en de voorhof, waar het eigenlijke woonhuis en boerenbedrijf stonden. Bovendien zijn er veel aardewerkscherven, munten, gespen en boekbeslag gevonden.