EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Liesveld

Geschichte:

Kasteel Liesveld zou zijn gebouwd in 1042, maar hier bestaat echter geen zekerheid over. De eerste heer van Liesveld werd genoemd in 1283 en heette Arent van Liesvelt. Het kasteel werd in 1309 een Hollands leen genoemd. Hendrik van Liesveld, achterkleinzoon van Arent stierf in 1456 kinderloos en neef Jan, heer van Sart, erfde Liesveld. Zijn dochter verkocht het kasteel in 1491 aan Roeland le Fevre. Toen het geslacht van Roeland le Fevre uitgestorven was, is de heerlijkheid en het kasteel vanwege schulden door de erfgenamen verkocht aan Hertog Erik van Brunswijk in 1564. Na het vertrek van Erik van Brunswijk in 1572 werd het kasteel in brand gestoken, maar daarna is het weer opgebouwd. Het kasteel is toen aan het Huis van Oranje-Nassau overgegaan. In de periode 1740-1745 is het kasteel afgebroken.

Bauentwicklung:

Het jaar 1042 wordt genoemd als bouwjaar voor kasteel Liesveld, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. In 1572 is het kasteel in brand gestoken. Hoeveel schade het huis toen heeft geleden is echter niet bekend. Na deze aanval werd het kasteel weer hersteld. Op tekeningen is te zien dat het kasteel uit verschillende onderdelen bestond en dus verschillende bouwfasen heeft gekend, maar daar is weinig over bekend.
Op de tekening van Roelant Roghman uit 1646 zijn twee vleugels van een, waarschijnlijk vierkant, kasteel te zien met twee ronde hoektorens en één vierkante. Voor het kasteel lag een ommuurd voorplein dat rond 1700 deels was bebouwd, deels was voorzien van een formele tuinaanleg. Een poortgebouw tussen twee torens, met ervoor een brug, sloot het terrein af. Dit poortgebouw kreeg later aan weerszijden vleugels. In 1740-45 is Liesveld afgebroken.

Baubeschreibung:

Op de tekening van Roelant Roghman uit 1646 zijn twee vleugels van een, waarschijnlijk vierkant, kasteel te zien met twee ronde hoektorens en één vierkante. Voor het kasteel lag een ommuurd voorplein dat rond 1700 deels was bebouwd, deels was voorzien van een formele tuinaanleg. Een poortgebouw tussen twee torens, met ervoor een brug, sloot het terrein af. Dit poortgebouw kreeg later aan weerszijden vleugels.