EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Goudenstein

Geschichte:

Zowel de bouwheer als de stichtingsdatum van Goudenstein/het huis te Haaften zijn niet bekend. In 1281 wordt een zekere Rudolf van Haaften genoemd, als borg van de graaf van Gelre. Het is onduidelijk of deze Rudolf de heerlijkheid Haaften ook daadwerkelijk in zijn bezit heeft gehad. Het is wel duidelijk dat Goudenstein vanaf 1467 een Gelders leen was. Het geslacht Van Brederode kwam door vererving in 1609 in het bezit van het kasteel. In 1672 werd het kasteel verwoest door de Franse troepen. Goudenstein werd niet meer herbouwd. Vanaf 1712 kwamen de kasteelruïne Goudenstein en de heerlijkheid Haaften in handen van de familie Dutry. Na de restauratie in 1969 schonk mr. G. Dutry van Haeften de toren aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.

Bauentwicklung:

Wanneer het kasteel is gebouwd is onduidelijk. Op grond van het steenformaat heeft men de onderbouw van het kasteel gedateerd op het begin van de 14de eeuw. Op basis van historische afbeeldingen valt aan te nemen dat Goudenstein bestond uit vier woonvleugels rond een binnenplaats met torens op de buitenhoeken. In 1672 werd het kasteel verwoest door de Franse troepen. Goudenstein werd niet meer herbouwd. In de achttiende eeuw was van het kasteel al niet veel meer over dan de toren die er nu nog staat. Deze toren heeft een diameter van circa 3,5 meter. Het onderste deel van de toren uit de veertiende eeuw heeft een dikte van ongeveer 1,10 meter. Halverwege de toren zijn sporen van kantelen zichtbaar, hetgeen aangeeft dat de toren is verhoogd. Boven de kantelen heeft de toren een muurdikte van slechts 0,25 meter. De toren bestond uit een kelder, drie verdiepingen en een zolder. Op de tweede en derde verdieping zijn nog gotische schoorsteenwangen zichtbaar. De torenspits verdween aan het einde van de negentiende eeuw. In 1912 bouwde men als erfscheiding een muurtje rond de toren. In 1966 was de toren zover in verval geraakt, dat op initiatief van de toenmalige eigenaar, G. Dutry van Haeften, in 1967 een plan werd opgesteld om de toren te redden. De restauratie van de toren vond plaats in 1968 en 1969. Bij die restauratie voorzag men de toren van een nieuwe houten spits, gedekt met leien en op de top plaatste men een windvaan. Met oude stenen metselde men de toegang aan de oostzijde en de vensters dicht. Na de restauratie schonk Dutry van Haeften de toren aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.

Baubeschreibung:

Van Goudenstein is nu enkel nog één hoektoren met enig aansluitend muurwerk zichtbaar. Deze enige overgebleven toren heeft een diameter van 3,5 meter en is 19 meter hoog. De toren ligt inmiddels in een achtertuin en wordt omgeven door woonhuizen en schuren. Waarschijnlijk ging het bij Goudenstein om een rechthoekig kasteel. De afmetingen van Goudenstein zijn niet bekend.