EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Ijsselstein

Geschichte:

De vroegst bekende bezitter van het kasteel IJsselstein was Gijsbrecht van IJsselstein, die er in 1279 mee werd beleend. Mogelijk was het kasteel door zijn vader Arnoud van Amstel gebouwd. In 1364 kwamen de goederen door vererving in bezit van Guyotte van IJsselstein, getrouwd met Jan I, heer van Egmond. Zij bleven in dit geslacht tot 1558, toen Anna van Egmond overleed en de goederen aan de familie van haar man, Willem I van Oranje, toekwamen. In 1795 namen de Fransen krachtens oorlogsrecht de eigendommen van de Oranjes in bezit. Na de staatsomwenteling werden de particuliere goederen van de Oranjes verbeurd en tot nationaal eigendom verklaard. In 1812 verkocht Domeinen het kasteel aan jhr.mr. N.H. Strick van Linschoten. Na de dood van zijn dochter is het kasteel in 1887 voor sloop verkocht. Alleen de traptoren bleef bij de sloop in 1888 gespaard.

Bauentwicklung:

Het kasteel is vermoedelijk in het derde kwart van de 13de eeuw gebouwd. Over het uiterlijk is niets bekend, slechts een grachtrestant is bewaard gebleven. Het kasteel is in 1417 compleet verwoest en pas na 1466-1470 is er een nieuw kasteel gebouwd. De bouw begon met een woontoren op de zuidoosthoek van het terrein, daarna volgde in 1477/78 tegen de westzijde van de toren een woonvleugel met poort. In dezelfde periode is het kasteelterrein ommuurd. Het is niet uitgesloten dat de muur op oudere funderingen is gebouwd, wat zou betekenen dat het oorspronkelijke 13de eeuwse kasteel een polygonale vorm had. In 1527/1532 werd tegen de noordzijde van de woontoren een galerij met poortdoorgang gebouwd en aan de noordzijde van het terrein een traptoren. Het ontwerp was vermoedelijk afkomstig van Rombout II Keldermans. In 1540/1541 werd tegen de traptoren in noordoostelijke richting een grote woonvleugel gebouwd, mogelijk naar ontwerp van Marcelis Keldermans. Hierna volgden nog wat kleinere uitbreidingen en wijzigingen. Na de 17de eeuw trad het verval echter in. Uiteindelijk werd het kasteel in 1888, op de traptoren na, gesloopt.

Baubeschreibung:

Over de vorm van het eerste kasteel van IJsselstein zijn geen gegevens bekend. Het tweede kasteel is ontstaan uit een rechthoekige woontoren op de zuidoosthoek van het terrein. Daarna volgde in 1477/78 tegen de westzijde van de toren een woonvleugel met poort. In dezelfde periode is het kasteelterrein ommuurd. Het is niet uitgesloten dat de muur op oudere funderingen is gebouwd, wat zou betekenen dat het oorspronkelijke 13de eeuwse kasteel een polygonale vorm had. In 1527/1532 werd tegen de noordzijde van de woontoren een galerij met poortdoorgang gebouwd en aan de noordzijde van het terrein een traptoren.
Van het kasteel rest nog de uit ca 1530 daterende traptoren en delen van de gracht rond hoofd- en voorburcht.