EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Heul,Ter

Geschichte:

Ter Heul was een leen van de heren Van Blois. In 1338, de eerste keer dat het kasteel vermeld werd, was het in handen van Koen van Oosterwijk. Zijn dochter erfde het, en vervolgens kwam het in handen van haar zoon, Jan van Herlaar, die zich voortaan Van der Heul ging noemen. In de oorlog die vanaf 1401 woedde tussen de heer Van Arkel en de graaf van Holland, stond deze Jan van Herlaar van der Heul aan de kant van de heer Van Arkel. Troepen van de stad Utrecht, die aan de kant van de graaf van Holland vochten, verwoestten kasteel Ter Heul in 1407. Hierna liep Jan over naar de graaf van Holland, die hem (onder andere) beloofde dat hij Ter Heul zou laten herbouwen of de herbouw af te zullen kopen. Daar kwam echter niets van terecht. Het conflict duurde tot 1416, waarna Jan compensatie voor de verwoesting ontving in de vorm van een levenslange lijfrente van 100 gulden per jaar. Het kasteel werd waarschijnlijk niet opgebouwd. Jan van Herlaar van der Heul had het niet nodig, aangezien hij een huis in Oosterwijk had.

Bauentwicklung:

Er is niets bekend over de bouwgeschiedenis van Ter Heul. Zelfs de vorm van het kasteel is niet bekend.

Baubeschreibung:

Ten aanzien van de vorm van het kasteel zijn slechts gissingen mogelijk. Waarschijnlijk bestond het kasteel uit een eenvoudige woontoren, vergelijkbaar met de oudste bouwfase van het nabijgelegen huis Te Vliet.