EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Schonenburg

Geschichte:

Het slot Schonenburg was de zetel van de heren van de Lek. Deze heren hadden het kasteel in de veertiende eeuw verlaten. De hofstede Schonenburg kwam in handen van de graaf van Kleef. Rond 1400 was Hubert van Mijnden beleend met Schonenburg. Volgens sommige verhalen was de burcht daarna door roofridders bewoond geweest, onder leiding van een zekere Melaan, maar dit is niet met zekerheid te zeggen.

Besitzgeschichte:
Die Burg Schonenburg war Eigentum der Herren van de Lek. Diese Familie hatte die Burg im 14. Jh. verlassen. Der Bauernhof Schonenburg kam in die Hände der Grafen von Kleve. Um 1400 war Hubert von Mijnden Herr des Lehnsgutes Schonenburg. Glaubt man den Erzählungen, so war die Burg eine Zeit lang von Raubrittern bewohnt. Der Führer dieser Ritter soll ein sicherer Melaan (?) gewesen sein. Ob das alles stimmt, ist aber nicht mit Sicherheit zu sagen.

Bauentwicklung:

Voor 1277 lag de burcht nog buitendijks, maar met de bedijking van de Alblasserwaard is Schonenburg binnendijks komen te liggen. Waarschijnlijk is het kasteel in verval geraakt toen de heren van de Lek in de loop van de veertiende eeuw het kasteel verlieten en is het na 1450 gesloopt. Op een afbeelding van A. Rademaker uit 1440 is het kasteel vanaf de linker voorzijde te zien. Het kasteel bestaat hier uit een rechthoekig bouwblok, met aan de voor- en achterzijde een ronde toren. Het kasteel is toegankelijk via een brug en omgeven door grachten. Aan de voorzijde bevindt zich een ommuurd voorplein.

Baubeschreibung:

Op de afbeelding van A. Rademaker uit 1440 is het kasteel vanaf de linker voorzijde te zien. Het kasteel bestaat hier uit een rechthoekig bouwblok, met aan de voor- en achterzijde een ronde toren. Het kasteel is toegankelijk via een brug en omgeven door grachten. Aan de voorzijde bevindt zich een ommuurd voorplein.
Er is nog een duidelijke heuvel in het landschap te zien op de plek waar het kasteel gestaan heeft. Er wordt echter sterk getwijfeld aan het feit of hier ooit een kasteel gestaan heeft.

Baubeschreibung
Vor 1277 befand die Burg sich noch außerhalb des Teiches. Als man die Alblasserwaard mit Teichen umgeben hat, war auch Burg Schonenburg von Wasser umgeben. Vermutlich verfiel die Burg, als die Herren van de Lek sie im Laufe des 14. Jh.s verlassen haben. Wahrscheinlich wurde die Anlage nach 1450 abgerissen. Eine Ansicht der Burg vermittelt eine 1440 von A. Rademaker erstellte Zeichnung aus dem Jahr 1440. Die Burg ist auf dieser Zeichnung als ein rechteckiges Gebäude mit einem runden Turm an der Vorder- und Rückseite abgebildet , Den Zutritt zur Burg ermöglichte eine Brücke. Das gesamte Burgareal war von einem Graben umgeben und es existierte ein ummauerter Platz.
Es ist noch ein Hügel in der Landschaft zu erkennen. Auf diesem Hügel soll sich einst die Burg befunden haben. Einige Bauforscher bezweifeln allerdings diese Theorie.
A.t.S. und L.v.d.W.