EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Marckenburg

Geschichte:

Mogelijk was Marckenburg gesticht door een lid van het geslacht Van Goye, aangezien het kasteel op slechts 500 m van kasteel Ten Goye lag. Rond 1335 stierf het geslacht Van Goye in de mannelijke lijn uit, waarna Marckenburg door het huwelijk van de erfdochter, Catharina uten Goye, met Hendrik van Vianen in handen kwam van het geslacht Van Vianen. Het was in handen van hun zoon Gijsbrecht toen het in 1355 afgebroken werd.

Bauentwicklung:

Uit weerstandsmetingen van RAAP in 1988 is gebleken dat Marckenburg een rechthoekig kasteel was. Dit betekent dat het huis op zijn vroegst aan het eind van de dertiende eeuw zal zijn opgetrokken. Dit wordt niet tegengesproken door het formaat van de bakstenen die bij archeologisch onderzoek in 1993 in de gracht zijn aangetroffen. Bij de afbraak van het kasteel blijkt men grondig te werk te zijn gegaan: niet alleen zijn de muren van het kasteel afgebroken, ook de fundamenten zijn grotendeels weggehaald.

Baubeschreibung:

Uit weerstandsonderzoek van RAAP in 1988 is gebleken dat het huis een rechthoekige plattegrond had, dat 28,5 x 20 m mat. Het kasteelterrein is zichtbaar gemaakt in het landschap: het terrein is omgeven door een aarden wal die beplant is met een windsingel van eiken.

Arch-Untersuchung/Funde:

Uit weerstandsonderzoek van RAAP in 1988 is gebleken dat het huis een rechthoekige plattegrond had.