EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Camphuysen

Geschichte:

Camphuysen werd gebouwd door een lid van de familie Camphuysen op land dat behoorde bij de Hof te Babberich. Aan deze havesathe was traditioneel het erfdijkgraafschap van de polder de Liemers verbonden. In 1527 trouwde Geertruyt van Camphuysen met Gysbert van Heerde, waardoor Camphuysen in handen kwam van het geslacht Van Heerde. Dit echtpaar liet het huis na aan hun oudste zoon Palick van Heerde. Het goed bleef lange tijd in het bezit van deze familie. Uiteindelijk verkocht Maria Anna van Heerde Camphuysen in 1815 aan F.J.A. de Nereé tot Babberich. Camphuysen bleef eigendom van de familie de Nereé tot Babberich tot in deze tijd. Deze familie verpachtte het huis als boerderij van 1816 tot 1948.

Besitzgeschichte:
Camphuysen wurde von einem Mitglied der Familie Camphuysen auf einem Grundstück, das zu dem Hof zu Babberich gehörte, erbaut.. Zu dieser Havezate gehörte traditionell auch das ‘erfdijkgraafschap’ der Polder Liemers. In 1527 heiratete Geertruyt von Camphuysen Gysbert von Heerde. Auf diese Weise kam Camphuysen in die Hände des Geschlechts von Heerde. Dieses Ehepaar hinterließ ihrem ältesten Sohn Palick von Heerde das Haus. Das Gut war lange Zeit im Besitz dieser Familie. Maria Anna von Heerde Camphuysen verkaufte es 1815 an F.J.A. de Nereé zu Babberich. Camphuysen blieb das Eigentum der Familie de Nereé zu Babberich bis in die heutige Zeit. Die Familie verpachtete das Haus 1816 bis 1948 als Bauernhof

Bauentwicklung:

Camphuysen ligt op het zuidwestelijke deel van een rond omgracht terrein en is waarschijnlijk gebouwd in de veertiende eeuw. Het is een rechthoekig bouwwerk dat wordt gedekt door een schilddak. De kelders onder het noordelijke deel van het huidige huis bestaan uit twee evenwijdige tongewelven en dateren mogelijk nog uit de veertiende eeuw. In de zuidelijke kamer op de begane grond is nog een dubbele laatgotische lampnis aanwezig. Het interieur bevat nog moerbalken en sleutelstukken, die zijn aangebracht tijdens een verbouwing rond 1600. Verder is het huis in 1662 voorzien van een eiken spiltrap. Twee rijk versierde schouwen dragen de alliantiewapens van Palick van Heerde en Sophia van Keppel, die in 1763 getrouwd zijn.
De familie De Nereé tot Babberich verpachtte Camphuysen tussen 1816 en 1948 als boederij. Het is onduidelijk of er toen een deel van het huis is afgebroken of dat er ingrijpende verbouwingen hebben plaatsgevonden. Wellicht heeft het huis onder de Van Heerdes al veranderingen ondergaan. Wel is duidelijk dat het huis oorspronkelijk groter was. Het huidige huis bestaat vermoedelijk uit de linkervleugel van de oorspronkelijke havesathe. Dit deel bevat ook nog veel muurwerk uit de late Middeleeuwen. Zeker is dat de toren van het huis in de negentiende eeuw is afgebroken, toen de familie De Nereé tot Babberich eigenaar was van het huis. In die tijd heeft men ook de brug door een aarden dam vervangen.

Baubeschreibung:

Camphuysen ligt op het zuidwestelijke deel van een rond omgracht terrein. Het is een rechthoekig bouwwerk dat wordt gedekt door een schilddak. De kelders onder het noordelijke deel van het huidige huis bestaan uit twee evenwijdige tongewelven en dateren mogelijk nog uit de veertiende eeuw. In de zuidelijke kamer op de begane grond is nog een dubbele laatgotische lampnis aanwezig. Het interieur bevat nog moerbalken en sleutelstukken, die zijn aangebracht tijdens een verbouwing rond 1600. Verder is het huis in 1662 voorzien van een eiken spiltrap. Duidelijk is dat het huis oorspronkelijk groter was. Het huidige huis bestaat vermoedelijk uit de linkervleugel van de oorspronkelijke havesathe. Dit deel bevat ook nog veel muurwerk uit de late Middeleeuwen. Zeker is dat de toren van het huis in de negentiende eeuw is afgebroken, toen de familie De Nereé tot Babberich eigenaar was van het huis. In die tijd heeft men ook de brug door een aarden dam vervangen.

Baubeschreibung
Camphuysen befindet sich auf dem südwestlichen Teil eines runden von Gräben umgebenen Geländes. Wahrscheinlich wurde das Haus im 14. Jh. errichtet. Es ist ein rechteckiges Bauwerk, das mit einem Schilddach versehen ist. Die Keller unter dem nördlichen Teil des heutigen Hauses haben zwei Tonnengewölbe, die vermutlich noch in das 14. Jh. datieren. In der südlichen Kammer des Erdgeschosses gibt es noch eine doppelte gotische Lampnische (?). Ferner existieren Mutterbalken und Kinderbalken, die dort im Zuge eines Umbaus um 1600 angebracht worden sind. Zwei reich dekorierte Herde zeigen das Familienwappen von Palick von Heerde und Sophia von Keppel, die 1763 geheiratet hatten.
Es ist unklar, ob das Anwesen im 19. Jh. baulich verändert oder ein Teil abgerissen wurde. Vielleicht hat es schon unter den von Heerdes einige Änderungen gegeben. Eindeutig feststellbar ist, dass es sich ursprünglich um ein größeres Haus gehandelt hat.
Das heutige Haus entpricht sehr wahrscheinlich nur dem linken Flügel der ursprünglichen Havezate. Dieser Bauteil weist noch einige spätmittelalterliche Relikte auf. Es ist bekannt, dass der Turm des Hauses im 19. Jh. niedergelegt wurde, als das Haus Eigentum der Familie De Nereé zu Babberich war.. In der Zeit hat man auch die Brücke durch einen Erddamm ersetzt.
W.L. und L.v.d.W.