EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Heimerstein

Geschichte:

De oudste vermelding van Heimerstein stamt uit 1401, als Arend Willemsz. van Egmond beleend wordt met het huis en de hofstede geheten Hamersteyn. In 1419 kwam Heimerstein in bezit van Johan Borre van Hemert. Het bleef in handen van zijn nakomelingen tot het, ruim een eeuw later, door het overlijden van Aleid Johansdr. van Hemert in handen kwam van haar neef Hubert van Renen. Het vererfde op zijn zoon Hubert, en vervolgens kwam het in handen van Willem Lijster. In 1581 was Heimerstein in bezit van Renger de Bruijn, een van de twee burgemeesters van Rhenen. In 1657 is er sprake van een 'de vrouw van Emminckhuijsen woonende op Heimersteijn'. Het is niet duidelijk wie hier bedoeld wordt. Mogelijk gaat het om de vrouw van Johan van Reede van Renswoude, die Emminkhuizen op dat moment in zijn bezit had. In 1688 is Hubert van Rhenen Hubertsz. eigenaar van Heimerstein. In 1699 kwam het in handen van Alexander Stuart. Eind achttiende eeuw bewoonde burgemeester mr. Jacob Hakstein van Cadier het huis. In 1840 was het bezit van A.F.G.G.C. baron von Knobelsdorff. Vervolgens vererfde het op de familie Schimmelpenninck tot Nijenhuis. Deze verkochten het in de jaren twintig van de twintigste eeuw. Heimerstein werd vervolgens ingericht als een tehuis voor geestelijk gehandicapten. In de Tweede Wereldoorlog werd het huis volledig verwoest, en in 1946 weer opgebouwd.

Bauentwicklung:

Het is niet bekend wanneer en door wie Heimerstein gebouwd is. Het moet voor 1401 geweest zijn, aangezien het toen voor het eerst vermeld werd. Tekeningen van Pronk uit 1731 en Jan de Beijer uit 1750 laten een huis zien met een L-vormige plattegrond, dat uit het eind van de zestiende of het begin van de zeventiende eeuw stamt. Dit huis Heimerstein is in de Tweede Wereldoorlog verwoest en vervangen door het huidige huis Heimerstein.

Baubeschreibung:

Het is niet bekend welk type kasteel Heimerstein is geweest.