EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Hagestein, abgegangene Burgstelle

Geschichte:

In de dertiende eeuw komt Gasperden in het bezit van de heren van Goye. In 1252 draagt Gijsbert van Goye het slot van Gasperden als leen op aan de graaf van Gelre. Het kasteel moet kort voor die tijd gebouwd zijn, dus waarschijnlijk door Gijsbert. Evenals zijn vader draagt Walterus de Goye van Langerak het kasteel te Hagestein op aan de graaf van Gelre. Iets na 1285 huwt zijn zoon Gijsbrecht uten Goye met Margretha van Teylingen en begiftigt haar met Hagestein. In 1335 wordt Otto van Asperen door de graaf van Holland beleend met Gasperden of 'herlicheit Hagesteyne', zoals het dan genoemd wordt. Hagestein is in handen van het geslacht Asperen tot het rond 1350 door Aleid van Asperen verkocht wordt aan Jan IV van Arkel. In 1376 wordt kasteel Hagestein door de zoon van Jan IV, Otto van Arkel, aan zijn zoon Jan V van Arkel in leen gegeven, die het verbouwt tot een sterke vesting. In de Arkelse oorlog, die duurt van 1401 tot 1412, wordt Hagestein belegerd en veroverd onder leiding van graaf Willem VI van Holland. Het kasteel en het stadje Gasperden worden geslecht en het gebied Hagestein wordt bezit van de bisschop van Utrecht, die aan de kant van Holland staat. Vanaf 1510 is de heerlijkheid van Hagestein het gemeenschappelijke bezit van de kapittels van de Dom en van Oudmunster in Utrecht. Zij laten in de zestiende eeuw een nieuw huis bouwen op de plaats van het oude.

Bauentwicklung:

In de dertiende eeuw komt Gasperden in het bezit van de heren van Goye en in 1252 draagt Gijsbert van Goye het slot van Gasperden als leen op aan de graaf van Gelre. Het kasteel moet kort voor die tijd gebouwd zijn, dus waarschijnlijk door Gijsbert.
In 1376 wordt kasteel Hagestein door de zoon van Jan IV, Otto van Arkel, aan zijn zoon Jan V van Arkel in leen gegeven, die het verbouwt tot een sterke vesting. In de Arkelse oorlog, die duurt van 1401 tot 1412, wordt Hagestein belegerd en veroverd onder leiding van graaf Willem VI van Holland. Het kasteel en het stadje Gasperden worden geslecht. Vanaf 1510 is de heerlijkheid van Hagestein het gemeenschappelijke bezit van de kapittels van de Dom en van Oudmunster in Utrecht. Zij laten in de zestiende eeuw een nieuw huis bouwen op de plaats van het oude.

Baubeschreibung:

De typologie van het eerste kasteel Hagestein bij Gasperden is onbekend. Het kasteelterrein mat 145 bij 150 meter, inclusief de binnengracht.