EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Lent

Geschichte:

Het kasteel van Lent is waarschijnlijk een allodiaal bezit geweest van de familie Van Lent, aangezien het niet genoemd wordt in de leenaktenboeken. De oudste vermelding van het kasteel stamt uit 1355. In zijn Gelderse Kroniek verhaalt Willem van Berchem hoe Diederik van Lent (als medestander van Reinald van Gelre) vanuit zijn kastelen van Lent en Bunsward aanvallen uitvoerde op burgers van Nijmegen, en hoe deze kastelen vervolgens door Eduard van Gelre en de Nijmegenaren verwoest werden. Waarschijnlijk is het huis hierna herbouwd. Het was toen waarschijnlijk nog steeds in bezit van de familie Van Lent. In 1585 werd het door de Staatsgezinde graaf van Nieuwenaar (Neuenahr) als hoofdkwartier gebruikt. Hij heeft het huis door zijn Engels/Ierse troepen in brand laten steken, waarschijnlijk om te voorkomen dat het door de Spanjaarden gebruikt zou worden. De resten van het huis zijn vervolgens verdwenen. Mogelijk is dit gebeurd in 1634, toen bij een dijkdoorbraak een nieuwe kolk ontstond en grote stukken land onder het water verdwenen.

Bauentwicklung:

Wanneer het kasteel van Lent is gebouwd is niet bekend, in ieder geval voor 1355. In dat jaar werd het tijdens de twisten tussen de Heeckerens en de Bronckhorsten verwoest, maar later werd het kasteel weer opgebouwd. In 1585 staken Engelse troepen het kasteel, waarin de graaf van Nieuwenaar (Neuenahr) zijn kwartier had gehad, in brand. Het werd daarna waarschijnlijk niet meer opgebouwd. De resten verdwenen, mogelijk bij de overstroming van 1634. Vermoedelijk op de plek van het oude kasteel of iets ten zuiden ervan werd een nieuw huis, het Huis te Lent, gebouwd, dat door Bleau rond 1649 werd weergegeven als een rechthoekig gebouw van twee of drie bouwlagen onder een zadeldak. Het had, waarschijnlijk aan de noordzijde, in het midden van de gevel een uitbouw over de volle hoogte van het pand. Dit was waarschijnlijk een traptoren of ingangspartij. Dit huis is, afgaande op het uiterlijk, in de vroege 18de eeuw verbouwd of vernieuwd tot een vierkant classicistisch huis van twee bouwlagen onder een omlopend schilddak. Het is uiteindelijk rond 1935 ten behoeve van de bouw van de Waalburg tussen Nijmegen en Lent gesloopt.

Baubeschreibung:

De typologie en de afmetingen van kasteel Lent zijn niet bekend.