EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Zuileveld

Geschichte:

De geschiedenis van het goed is niet geheel duidelijk, maar zoals de naam reeds doet vermoeden gaat het terug op de familie Van Zuylen. Het goed was tot 1443 allodiaal bezit. In dat jaar namelijk droeg Steven Willemsz. van Zuylen van Nyevelt met toestemming van de bisschop aan de abdij van St. Paulus op: 'vijf morgen land en de hofstede die daar tegenwoordig op staat gelegen te Vleuten bij de kerk'. Hij gaf het vrije eigendom aan de abt en kreeg het goed vervolgens als leen terug. Aan de westzijde van dit perceel lag de toenmalige kerkweg van Themaat (nu Schoolstraat). Eeuwenlang zijn deze 5 morgen als vaste eenheid belastingplichtig geweest. De naam Zuileveld kwam toen echter nog niet voor. Nu het goed een leen was van de St. Paulusabdij kreeg het een plaats in de administratie der lenen. Na de dood van Steven werd in 1459 zijn zoon Willem leenman van de vijf morgen, maar deze transporteerde het meteen aan Bartholomeus van Zuylen van Nyevelt. Zijn dochter Joest, die getrouwd was met Arend van Renesse, kreeg negen jaar later het leen, na opdracht door haar vader. Ook op dat moment was slechts sprake van vijf morgen land met huis en hofstede en toebehoren bij de kerk. In 1538 droeg Hendrik van Eemskerk het goed op aan de abt, die Johanna Dirks dochter van Zuylen beleende. Met deze leenbrief verscheen Hans Ernst van Renesse van Moermont in 1640 voor de Staten van Utrecht om erkenning van het leen als ridderhofstad te verzoeken. Hij had tevens enkele verklaringen van dorpsbewoners op zak, waaruit bleek dat Renesse in het bezit was van een edelmanshuis genaamd Zuileveld met dubbele grachten en bouwhuis. Het was blijkbaar genoeg om de erkenning gehonoreerd te krijgen. Als uitvloeisel daarvan zal het zijn, dat pas na die tijd een 'heer van Zuileveld' voorkomt. In 1734 bleek het terrein in gebruik te zijn als boomgaard en weiland en voortaan zal dit zo blijven. Wel wordt herhaaldelijk vermeld, dat er voorheen een herenhuis heeft gestaan.

Bauentwicklung:

Nadere gegevens zijn niet bekend.

Baubeschreibung:

Het is niet bekend hoe kasteel Zuileveld er uit heeft gezien.
De omvang van het eilandje: 30 x 30 meter, duidt meer op een zaaltoren of compact kasteel, dan op bijvoorbeeld een woontoren.