EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Renswoude

Geschichte:

Bisschop Jan van Arkel gaf de meent Rijnswoude in leen aan zijn broer Robert. Diens bastaardzoon Robert was in 1363 beleend met het gebied Rijnswoude. Hij was waarschijnlijk de eerste bouwer van het kasteel dat later Stifthorst of Borgwal wordt genoemd. Het bleef in het bezit van de bastaardzonen van Jan en Robert, tot in 1381 Claes Oem met Rijnswoude werd beleend. Na twee jaar ging het naar Claes van Zevender en van 1414 tot 1417 naar zijn zoon Willem van Zevender. Na zijn overlijden kwam het kasteel door een huwelijk van zijn zuster Arnolda met Gerrit van Kuilenburg, in de familie Kuilenburg. Het bleef in het geslacht Kuilenburg tot dat de kleinzoon van Margriet van Kuilenburg, Philips van Hamal er in 1609 mee werd beleend. De Hamals woonden in de Zuidelijke Nederlanden en Philips verkocht het kasteel daarom in 1623 aan Johan van Reede. Johan van Reede liet het middeleeuwse kasteel, dat toen ook wel 'Borchwal' werd genoemd, afbreken en liet het huidige huis bouwen, wat volgens het wapen van de stichter in 1654 af was. Het huis ging in 1754 over op het geslacht Taets van Amerongen. In 1968 overleed de weduwe van de in 1958 overleden Maximiliaan Jacob Leonard Taets van Amerongen. Het kasteel met omliggend terrein werd toen ondergebracht in de familiestichting Taets van Amerongen tot behoud van Renswoude. Het park werd in gedeelten, respectievelijk in 1969 en in 1984, overgedragen aan de Stichting Het Utrechts Landschap.
Het huis wordt thans bewoond door de familie Taets van Amerongen.

Bauentwicklung:

Mogelijk bevatten de funderingen van het voormalige poortgebouw en de toren van het huidige huis nog delen van het middeleeuwse slot. De aanwezigheid van die fundamenten wordt waarschijnlijk gemaakt doordat de grondslag van de middentoren licht gerend is. In 1422 wordt de slotbrug van het kasteel vermeld. Een verloren gegaan schilderij uit de 17e eeuw van het huidige huis, laat een ophaalbrug zien die aan het eind van de 17e eeuw is vervangen door een stenen brug. Het huidige huis is in opdracht van Johan van Reede in Hollands-classicistische stijl gebouwd. Het huis dateert uit het midden van de 17e eeuw en de wapensteen van de stichters vermeldt het mogelijke bouwjaar: 1654. Het huis bestaat uit twee evenwijdige vleugels met twee evenwijdige zadeldaken die nog worden afgesloten door bakstenen geveltoppen. Het midden risaliet van de voorgevel is uitgebouwd in de vorm van een hoge vierkante toren van vijf bouwlagen, gedekt door een tentdak en bekroond met een vergulde bol. De voorgevel wordt aan weerszijden geflankeerd door later toegevoegde, naar voren springende hoektorens, beide gedekt met spitsen en bekroond met een ui en een vergulde bol. In 1976 werd het kasteel gerestaureerd, waarbij onder meer de oorspronkelijke kruisvensters werden hersteld. Bij een brand in 1985 ging onder andere de kap en een 17e eeuwse eetkamer verloren, die nogmaals hersteld moest worden.

Baubeschreibung:

De typologie van het middeleeuwse kasteel, later ook wel 'de Borchwal' genoemd, is niet bekend. Wellicht wijst de naam op een borgwal die om het kasteel heeft gelegen. Het huidige omgrachte huis Renswoude was waarschijnlijk in 1654 voltooid, het jaartal dat vermeld wordt op de wapensteen van de stichters.
Mogelijk bevatten de funderingen van het voormalige poortgebouw en de toren van het huidige huis nog delen van het middeleeuwse slot. De aanwezigheid van die fundamenten wordt waarschijnlijk gemaakt doordat de grondslag van de middentoren licht gerend is.