EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Csovár
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Feld, István-Jakus, Lajos-László, Csaba: Csovár. In: Studia Comitatensia 7. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 1979. 7-62., Feld, István: A csovári vár. In: Muemlékvédelem XXII (1978) 226-232.,Feld, István-László, Csaba: Gótikus és reneszánsz épületfaragványok a csovári és a solymári várból. In: Muvészettörténeti Értesito XXX (1981) 81-86.,Engel, Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I. Budapest, 1996. 297.,Magyarország régészeti topográfiája 9. A szobi és a váci járás. Budapest, 1993. 65-68.