EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Devín
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  Placek, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava 2007, 102-107.
  Plachá, V.: Archeologický výskum devínskeho hradu. Vlastivedný casopis 24, 1975, 81-84.
  Plachá, V. - Hlavicová, J.: Devínsky hrad v 15. storocí. Archaeologia historica 5, 1980, 277-281.
  Plachá, V. - Hlavicová, J. Hrad Devín v 15. storocí a páni z Gary. Studia Archaeologica Slovaca Medievalia 1, 1998, 141-147.
  Plachá, V. - Hlavicová, J. - Keller, I.: Slovanský Devín. Bratislava 1990.