EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Trenciansky hrad
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Menclová, D.: Hrad Tencín. Bratislava 1956; Nešporová, T.: Výsledky historicko-archeologického výskumu na Trencianskom hrade. Vlastivedný casopis 23, c.3, 1974, 142-143; Fiala, A.: Obytná veža Trencianskeho hradu. Pamiatky a príroda 7, c. 2, 1977, 13-15.; Fiala, A.: Barborin palác a kaplnka na trencianskom hrade. Pamiatky a príroda 8, c. 5, 1978, 14-16; Brunovský,F. - Fiala, A. - Nešporová, T. - Šišmiš, M.: Trenciansky hrad, Martin 1991.