EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Oravský zámok
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Placek, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava 2007, 220-223; Caplovic, P.: Oravský hrad vo svetle novších výskumov. Pamiatky a múzeá 7, 1958, 81-87; Cajka, M.: Pociatky a vývoj stredovekej architektúry na Orave. Zborník Oravského múzea 19, 2002, 7-33.