EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Tollenburg
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    -Aa, van der, Aardrijkskundig woordenboek XI (1848): 287
    -Beaufort, Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst: De Betuwe (1968)
    -Berkelbach van de Sprenkel, Regesten van de oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht 1301-1340 (1936)
    -Smids, Schatkamer Nederlandse oudheden (1711)