EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Angerenstein
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  -Entrop, Geographische beschrijving van de provincie Gelderland (1772)
  -Aa, van der, Aardrijkskundig woordenboek (1839)
  -Craandijk, Wandelingen door Nederland: Gelderland (1884)
  -Stichting Vrienden van de Gelderse kastelen, Kasteelen in Gelderland (1948)
  -Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Repertorium betreffende de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst III (1962)
  -Schulte en Schulte-van Wersch, Monumentaal Groen. Kleine cultuurgeschiedenis van de Arnhemse parken (1999)
  -Donders, F., Huis Angerenstein, Arnhem, 2001, no. 3, 102-119 .